Heavy Sentience

26_mg2449-28.jpg
       
26_1behind-youlowresrgb.jpg
       
26_mg2331-1.jpg
       
26_screen-shot-2017-06-19-at-170952.png
       
26_mg2391-19.jpg
       
26_8you-really-think-you-are-in-controllowres.jpg
 you really think you are in control   ink on paper, 21x30 cm, 2014 
26_image.jpg
       
26_mg2336-3-1.jpg
       
26_6helmetlowres.jpg
 helmet   ink on paper, 21x30 cm, 2014 
26_mg2381-15.jpg
       
26_2from-behindlowres.jpg
 from behind   ink on paper, 21x30 cm, 2014 
26_5concretelylowres.jpg
 concretely   ink on paper, 21x30 cm, 2014 
26_img1244.jpg
       
26_img1248.jpg
       
26_img1249.jpg
       
26_img1260.jpg